Persoonsgegevens die worden verwerkt

P.A.T.Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van P.A.T.Service , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan P.A.T.Service verstrekt.
P.A.T.Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die P.A.T.Service verwerkt zijn:
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

WaaromP.A.T.Service gegevens nodig heeft

P.A.T.Service verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten,
de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren
van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

P.A.T.Service kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een
met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten
zoals:
– Dienst 1 verzorgen belastingaangifte
– Dienst 2 corrigeren voorlopige aanslagen
– Dienst 3 verzorgen en corrigeren van toeslagen.

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoongegevens gebruikt
worden voor:
-Factureren
-Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze
overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.
-Besteldoeleinden zoals het makkelijk opnieuw bestellen van een product wanneer u
opnieuw bij ons besteld.

Hoe langP.A.T.Service gegevens bewaart

P.A.T.Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u
gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de
documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te
bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd
worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.
– Facebook bewaard gegevens die zijn gekoppeld aan je account tot het moment dat je
account wordt verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft voor het
aanbieden van de door Facebook aangeboden producten en diensten. Het privacybeleid
van Facebook kan u hier lezen.

Delen met anderen

P.A.T.Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:
– Registreren en beheren van domeinnaam
– Opslaan van Backups
– Boekhouding
– Het optimaliseren van de website ten behoeft van het gebruik voor onze klanten
– Het aanbieden van advertenties die het beste bij u als bezoeker passen

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van P.A.T.Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.
P.A.T.Service gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

P.A.T.Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van P.A.T.Service bij
Googlezoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan P.A.T.Service te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. P.A.T.Service heeft
hier geen invloed op.
P.A.T.Service heeft Google geen toestemming gegeven om via P.A.T.Service verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media Plugins

P.A.T.Service maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke
gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en
speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt P.A.T.Service gebruikt van
een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt.
Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo
optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de
uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van
de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.
P.A.T.Service waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. P.A.T.Service
verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft
P.A.T.Service hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden
gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst.
Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@patservice.eu,
P.A.T.Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en
uitvoeren indien van toepassing.
P.A.T.Service behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit
wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk
verplicht is.

Beveiligen

P.A.T.Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van P.A.T.Service maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door P.A.T.Service
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met P.A.T.Service op via
info@patservice.eu.

www.patservice.euis een website van P.A.T.Service.

P.A.T.Service is als volgt te bereiken:
Postadres: Scholtissctraat 2c 5941GG Velden
Vestigingsadres: Scholtissctraat 2c 5941GG Velden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12064469
E-mailadres: info@patservice.eu
Telefoonnummer: 0640285069